EDIFICACIÓ INDUSTRIAL

L’ampli bagatge de Constructora d’Aro en el camp de l’edificació industrial i comercial justifica l’èxit d’un procés de construcció que fusiona funcionalitat, complexitat tècnica i estètica, tractant aquests espais com molt més que simples contenidors.