CENTRES SANITARIS

La confiança de les autoritats sanitàries s’aconsegueix amb la professionalitat i el rigor que requereixen aquest tipus de construccions. L’experiència de Constructora d’Aro en l’edificació hospitalària, centres sanitaris especialitzats i centres d’atenció primària, esdevé tota una garantia.