CENTRES SANITARIS
RESIDENCIA PER GENT GRAN I CENTRE DE DIA

EDIFICI MODULAR COMBINAT AMB PLANTES SOTERRANI I BAIXA TRADICIONALS
(Sistema eMii-C de CompactHabit)
C/ Escultor Sunyol
Reus

Propietat:
Ajuntament de Reus

Arquitecte:
Carles Espinós i Carles Busquets

Cap d’obra:
Miguel Morte

Any d'actuació:
2009