RSC

Per a Constructora d’Aro construir és molt més que edificar, és una responsabilitat social, ambiental i de desenvolupament del territori.

Política de qualitat

La Política de Qualitat de Constructora d’Aro es fonamenta en el compromís de satisfer les expectatives del client posades en l’empresa. Perquè això sigui possible, Constructora d’Aro disposa d’un mètode de treball propi sistematitzat en base a la normativa ISO.

DESCARREGAR

Política de responsabilitat ambiental

Constructora d’Aro segueix una política ambiental definida i desenvolupada en base a la família de normes ISO i fonamentada en els principis bàsics següents:

  • Vetllar per una actuació responsable respecte el medi ambient
  • Prevenir la contaminació utilitzant processos, pràctiques, materials o productes que evitin, redueixin o controlin la contaminació
  • Fomentar el sentit de responsabilitat pel medi ambient entre el personal propi, proveïdors i
    subcontractistes

DESCARREGAR

Política de seguretat

Constructora d’Aro sempre ha vetllat per la seguretat i la salut del seu personal. Amb aquest objectiu, disposa d’un pla de seguretat i prevenció de riscos laborals conforme a la normativa OHSAS.

DESCARREGAR

Ètica empresarial

Constructora d’Aro disposa d’un Codi Ètic on es defineixen els principis de l’empresa, els seus valors i el que s’espera èticament de cadascuna de les persones que en formen part. Aquest codi és aplicable a tot el personal de Constructora d’Aro. Una junta formada per treballadors i l’equip directiu es reuneix trimestralment a fi de supervisar el bon compliment del codi ètic.

DESCARREGAR

Acció social

Constructora d’Aro impulsa projectes d’acció social destinats a vetllar pel benestar de la societat i garantir els serveis mínims imprescindibles de famílies sense cap tipus de suport econòmic.

DESCARREGAR