COMPACT-HABIT®

Constructora d’Aro ha desenvolupat un innovador sistema constructiu basat en la construcció industrialitzada d’edificis d’habitatges plurifamiliars mitjançant mòduls tridimensionals apilables.

El sistema Compact-Habit® presenta tres innovacions respecte el sistema d’edificació tradicional:
1. Es tracta d’un sistema a base de mòduls tridimensionals que s’apilen formant edificis.
2. La fabricació a planta de cada mòdul totalment equipat segueix un rigorós procés industrial en cadena que garanteix la qualitat del resultat final.
3. El disseny interior esdevé un element clau en l’estructuració i optimització de l’espai.

Construccions més versàtils

Compact Habit® permet reutilitzacions i reubicacions inimaginables amb el sistema de construcció tradicional.

Construccions més segures

Els mòduls es fabriquen seguint un procés industrial de producció en cadena que minimitza el risc laboral.

Construccions més sostenibles

Es tracta d’un sistema constructiu més net: s’optimitza el consum energètic i d’aigua necessaris, i la gestió de residus. També es redueix l’impacte acústic durant el període d’edificació, etc.

Construccions més ràpides i de més qualitat

La producció industrialitzada dels mòduls permet estandarditzar operacions i incorporar processos de control de qualitat i traçabilitat, amb els que s’aconsegueixen uns nivells de qualitat molt superiors als de la construcció tradicional.
Cal remarcar les altes prestacions en matèria d’aïllament acústic i eficiència energètica.
El temps global del procés constructiu es redueix, a més, en un 60% respecte el procés de construcció tradicional.