ALTRES EQUIPAMENTS

Constructora d’Aro ha construït i rehabilitat nombrosos equipaments públics i espais comercials. Un tipus d’edificació amb uns requisits tècnics exigents, especialment, quan es tracta de construccions ja existents que s’habiliten per a nous usos.