ALTRES EQUIPAMENTS
CENTRE CIVIC

C/Josep Paris, s/n
Tiana (Maresme)

Propietat:
Ajuntament de Tiana

Arquitecte:
Daniel Farrés

Cap d'obra:
David Garcia

Mestre d'obres:
Pere Pareja

Any d'actuació:
2010-2011