ALTRES EQUIPAMENTS
MILLORA DE LA “PLAÇA DE LES ARMES” AL PARC DE LA CIUTADELLA

Plaça de Joan Fiveller - Parc de la Ciutadella
Barcelona
Any actuació: Juny 2020 - Desembre 2021

Promotor:
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA.

Arquitecte:
Federico Giacomelli

Arquitecte tècnic:
Numa Maña

Delegada d'obra:
Magda Blázquez Vicente

Cap d'obra:
Elisabet Valls Acero

Encarregat:
Francisco Sevilla Gómez