ALTRES EQUIPAMENTS
FUNDACIÓ GERMINA

Seu Fundació privada Germina
C/ Vallvidrera, 2-4-6
Badalona (Barcelona)

Client:
Fundació Germina

Arquitecte:
Enrique Vázquez (B720)

Cap d'obra:
Jesús Ansedes

Encarregat:
Jordi Martínez

Any d'actuació:
2018-2019