CENTRES SANITARIS
CENTRE DE DIA

C/Santa Margarida, 14-26
Santa Margarida i Els Monjos (Alt Penedés)

Propietat:
Ajuntament de Sta. Margarida i Els Monjos

Arquitecte:
Pere Marsé

Arquitecte tècnic:
Marc Obradó

Cap d'obra:
Joan Solano

Mestre d'obres:
Alain Fernández

Any d’actuació:
2010-2011