EDIFICACIÓ INDUSTRIAL
NAUS INDUSTRIALS A ARENYS DE MAR

Polígon Valldegata Draper, 5
Arenys de Mar (Maresme)

Propietat:
Plantada, SA

Arquitectes:
Jordi Tragant i Xavier Tragant

Enginyeria:
Jesús Ansedes

Cap d'obra:
Víctor Romero

Mestre d'obres:
Miguel Delgado i Francisco Ureña

Any d'actuació:
2004