EDIFICACIÓ INDUSTRIAL
COMPLEX INDUSTRIAL COMPACT HABIT A CARDONA

Polígon Industrial ‘La Cort’
C/ Marbusca, parc. 27,
Cardona (BCN)

Propietat:
Constructora d’Aro, SA

Enginyer tècnic:
Josep Tragant

Cap d'obra:
Joan Solano

Mestre d'obres:
José Fuentes i Francisco Ureña

Any d'actuació:
2007-2009