EDIFICACIÓ INDUSTRIAL
NAU INDUSTRIAL A CASTELLBISBAL

Polígon Industrial Castellbisbal Sud
Castellbisbal (Vallès Occidental)

Propietat:
Marin y Carbonell, S.L

Enginyer tècnic:
Mario Cortés / Antonio Amargós

Cap d'obra:
Aleix Enguix

Mestre d'obres:
Damià Bertran

Any d'actuació:
2003