EDIFICACIÓ INDUSTRIAL
NAUS INDUSTRIALS A CALONGE

Parc d’Activitats Econòmiques de Calonge, 23, 24a i 26
(Baix Empordà)

Propietat:
Plantada, SA

Enginyer tècnic:
Josep Tragant

Cap d'obra:
Antoni Arbós

Mestre d'obres:
Francisco Sevilla

Any d'actuació:
2006-2008