RESIDÈNCIES D'ESTUDIANTS
RESIDÈNCIES D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS A GINEBRA

EDIFICIS MODULARS DESMUNTABLES eMii-CS (CompactHabit) a Vernier i Meyrin per la Universitat de Ginebra

Propietat:
FPLC, Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif

Arquitecte:
C. Gindre & N. Gerdil

Cap d'obra:
Francesc Cots & Jordi Borros

Mestre d'obres:
Alejandro Tomás

Any d'actuació:
2015-2016