RESIDÈNCIES D'ESTUDIANTS
RESIDÈNCIA PER ESTUDIANTS CIUTAT VELLA

EDIFICI DE 77 HABITACIONS
c/Joaquim Costa, 22
Ciutat Vella. Barcelona

Propietat:
Unihabit

Arquitecte:
Xavier Tragant Mestres de la Torre

Cap d'obra:
Jesús Ansedes

Mestre d'obres:
José Fuentes

Any d'actuació:
2016