RESIDÈNCIES D'ESTUDIANTS
RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS CAMPUS DIAGONAL BESÒS UPC

EDIFICI DE 199 HABITACIONS I 8.874 M2
c/ Eduard Maristany, 6-12
Sant Adrià del Besòs

Propietat:
XIOR Student Housing

Arquitecte:
María Díaz Blanco & Polo Achitects

Cap d'obra:
Ramón Perez

Mestre d'obres:
Miguel Soldado

Any d'actuació:
2018-2019