PATRIMONI HISTÒRIC
REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES INTERIORS DEL MUSEU COMARCAL

Via de Sant Ignasi, núm. 38-40
Manresa, Barcelona

Propietat:
Ajuntament de Manresa

Arquitecte
Jaume Soldevila

Cap d'obra
Jesus Ansedes

Encarregat
Sergi Martinez

Any d'actuació
2016-17