URBANITZACIÓ I HABITATGES
HABITATGES PLA D’EN MERCAT

C/Santa Margarida, núm. 14-26
Santa Margarida i Els Monjos (Alt Penedès)

Propietat:
Generalitat de Catalunya. INCASOL

Arquitecte:
Josep Miquel Rosselló

Arquitecte tècnic:
Juan Justo Caro

Cap d'obra:
Joan Solano

Encarregat:
Carles Fernández

Any d'actuació:
2007-2009