URBANITZACIÓ I HABITATGES
HABITATGES ENTRE MITGERES

Habitatges unifamiliars en filera.
Av. Dr Pasteur 72-80
Igualada (Barcelona)

Client:
Bages Anoia Promotors SL

Arquitecte:
Carles Pastor

Cap d'obra:
Lluis Torralba

Encarregat:
Sergi Martinez

Any d'actuació:
2017-2018