URBANITZACIÓ I HABITATGES
HABITATGES A SANT CUGAT DEL VALLÈS

Avda. de la Clota, Sector Vullpalleres. Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

Propietat:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. PROMUSA

Arquitectes:
Pere Casajoana i David Hernando

Arquitecte tècnic:
Xavier Pla

Cap d'obra:
Antoni Arbós

Mestre d'obres:
José Fuentes

Any d'actuació:
2006-2007