CENTRES EDUCATIUS
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DELS SALESIANS

Obres de reforma
Pg. Sant Joan Bosco, 74 (BCN)

Propietat:
EUSS

Arquitecte:
Ramiro Solina

Gestió i arquitectura tècnica:
EDETCO, SL i Josep M. Recarens

Cap d'obra:
Antoni Arbós

Mestre d'obres:
Josep Orriols

Any d'actuació:
2001