Constructora d’Aro s’ajusta a una variada gamma de possibilitats pel que fa a construccions destinades a l’habitatge: xalets, apartaments de luxe, blocs de pisos, sèries de cases unifamiliars, incloent la urbanització del seu entorn.